Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Struktura Fundacji

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady - Małgorzata Olszewska – Nowicka

Sekretarz - Ineza Kwiatkowska

 

Członkowie

Tadeusz Chęsy

Tadeusz Kuśmirek

Jerzy Hoppe

Barbara Stańczyk

Edward Godawa

Tomasz Pawlicki

Stefan Piotrkowski

Czesława Sońta

Janusz Cymanek

Tomasz Kędziora

Konrad Olejnik

 

Zarząd Fundacji

Bernard Jóźwiak - Prezes Zarządu

Jacek Babkowski - Członek Zarządu

Damian Gajewski - Członek Zarządu

Wojciech Pilc - Członek Zarządu

Beata Krupa - Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Jacek Baraniak

Zastępca - Dariusz Rosiński

Sekretarz - Jolanta Ziemniak-Ronke

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng