Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

To organizacja działająca dla edukacji poligraficznej. Działają w niej działacze poligraficzni: właściciele drukarń, pracownicy, producenci materiałów i maszyn poligraficznych i ich przedstawiciele, szkoły poligraficzne i nauczyciele. Wszyscy, którzy rozumieją, że rozwój poligrafii to nie tylko technologia, ekonomia, ale i wykształcony, profesjonalny pracownik.

Fundacja współpracuje ze sponsorami i darczyńcami, organizuje zbiórki w ramach 1%, zbiórki celowe a pozyskane środki rozdziela wg. konkretnych potrzeb szkołom i uczelniom poligraficznym.Fundacja pracuje też nad organizacją profesjonalnych szkoleń dla nauczycieli, młodzieży, organizuje tematyczne konferencje. Dziękujemy za wsparcie i prosimy o kolejne jest to konkretna inwestycja w rozwój przemysłu poligraficznego.


ZAPRASZAMY NA ART OF COLOR 2018 – Nowy wymiar druku

Kolejna edycja ART OF COLOR odbędzie się 1 października 2018 r. w pierwszy dzień trwania targów 4 PRINT WEEK, TAROPAK i POLIMER-TECH na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. ART OF COLOR to prestiżowe spotkanie branży poligraficznej opierające się na innowacjach oraz szansach rozwoju tego sektora w różnych gałęziach przemysłu.

W programie spotkania nie zabraknie tematów dotyczących nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym, aspektów prawnych, gospodarczych i ekonomicznych oraz wskazówek jak zostań liderem sprzedaży używając nowoczesnych rozwiązań dla drukarń. Dodatkowo doświadczeni eksperci przedstawią możliwości wykorzystania druku soczewkowego w reklamie i mediach, uszlachetniania druku, optymalizacji i stabilizacji procesu druku oraz wiadomości na temat platform online printing, które na polskim rynku dynamicznie się rozwijają.

Poruszone podczas spotkania, a kontynuowane podczas targów zagadnienia z pewnością okażą się atrakcyjne dla właścicieli i dyrektorów technicznych drukarń, agencji reklamowych jak również projektantów opakowań i etykiet. Wydarzenie skupi blisko 400 uczestników i będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://artofcolor.pl/

Najważniejsze informacje o ART OF COLOR 2018:

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań Congress Center, Pawilon 15, Poziom 1, Sala 1F i 1G

Termin: 1 października 2018 r.

Bilety: http://artofcolor.pl/

 

W tym samym czasie targi:

4 PRINT WEEK

TAROPAK

POLIMER-TECH

 


Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc szkolnictwu poligraficznemu.

Fundacja realizuje ten cel przez następujące formy działania:

 • wspieranie szkolnictwa poligraficznego w unowocześnianiu warsztatów szkolnych,
 • wspieranie szkolnictwa poligraficznego materiałami dydaktycznymi
 • dokształcanie personelu dydaktycznego oraz wyróżniających się uczniów i studentów 
 • przez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych wystawach maszyn, urządzeń 
 • i sprzętu oraz materiałów i surowców poligraficznych, jak również w różnego rodzaju 
 • sympozjach.
 • współfinansowanie szkoleń zawodowych nauczycieli, uczniów i studentów, w tym również 
 • w zagranicznych ośrodkach dydaktycznych,
 • wspieranie akcji socjalnej na rzecz uczniów szkół poligraficznych,
 • wspieranie funduszy stypendialnych szkolnictwa poligraficznego,
 • współudział w organizowaniu konkursów na najlepszego ucznia, studenta i na najlepszą
 • pracę dyplomową, magisterską z dziedziny poligrafii,
 • honorowanie wyróżnieniami i dyplomami szkół, uczelni poligraficznych za osiągnięcia w nauczaniu.
   

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng