Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

To organizacja działająca dla edukacji poligraficznej. Działają w niej działacze poligraficzni: właściciele drukarń, pracownicy, producenci materiałów i maszyn poligraficznych i ich przedstawiciele, szkoły poligraficzne i nauczyciele. Wszyscy, którzy rozumieją, że rozwój poligrafii to nie tylko technologia, ekonomia, ale i wykształcony, profesjonalny pracownik.

Fundacja współpracuje ze sponsorami i darczyńcami, organizuje zbiórki w ramach 1%, zbiórki celowe a pozyskane środki rozdziela wg. konkretnych potrzeb szkołom i uczelniom poligraficznym. Nie tylko działania finansowe są bezpośrednim celem FRKP. Fundacja pracuje nad organizacją profesjonalnych szkoleń dla nauczycieli, młodzieży, organizuje tematyczne konferencje. Fundacja Rozwoju Kard Poligraficznych nie zapomina o literaturze fachowej i pomocach naukowych dla szkół i pracuje nad ich udostępnianiem.

Zapraszamy po więcej informacji o naszej działalnośći na kolejne podstrony. Bedziemy wdzięczni też za kontakt.

Dziękujemy za wsparcie i prosimy o kolejne jest to konkretna inwestycja w rozwój przemysłu poligraficznego.

 


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE POLIGRAFICZNE -  "Zmieniająca się poligrafia".

 

Jest to przestrzeń spotkań świata poligrafii i edukacji poligraficznej.

Pierwsze spotkanie w Wyszkowie 13.10.2017.

Kolejne spotkanie 23.11.17. w Krakowie.

Zapraszamy do zapisów.

Szczegóły konferencji w dziale "działalność".

 


Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc szkolnictwu poligraficznemu.

Fundacja realizuje ten cel przez następujące formy działania:

 • wspieranie szkolnictwa poligraficznego w unowocześnianiu warsztatów szkolnych,
 • wspieranie szkolnictwa poligraficznego materiałami dydaktycznymi
 • dokształcanie personelu dydaktycznego oraz wyróżniających się uczniów i studentów 
 • przez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych wystawach maszyn, urządzeń 
 • i sprzętu oraz materiałów i surowców poligraficznych, jak również w różnego rodzaju 
 • sympozjach.
 • współfinansowanie szkoleń zawodowych nauczycieli, uczniów i studentów, w tym również 
 • w zagranicznych ośrodkach dydaktycznych,
 • wspieranie akcji socjalnej na rzecz uczniów szkół poligraficznych,
 • wspieranie funduszy stypendialnych szkolnictwa poligraficznego,
 • współudział w organizowaniu konkursów na najlepszego ucznia, studenta i na najlepszą
 • pracę dyplomową, magisterską z dziedziny poligrafii,
 • honorowanie wyróżnieniami i dyplomami szkół, uczelni poligraficznych za osiągnięcia w nauczaniu.
   

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng