Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Zawody kształcące poligrafów

 

Technicy

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód ten jako pierwszy w branży poligraficznej został odnowiony w ramach reformy szkolnictwa zawodowego w 2017. Nowa podstawa jest wynikiem pracy specjalistów z edukacji i poligrafii. Zaktualizowano treści nauczania i dostosowani je do dynamicznie rozwijającej się branży grafiki i druku cyfrowego. Zawód ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, a kolejne ośrodki edukacyjne wprowadzają go do swojej oferty.

 

Technik procesów drukowania

Osoba wyszkolona w tym zawodzie ma być przygotowana do obsługi co najmniej dwóch technik drukowania: maszyn offsetowych i maszyn fleksograficznych.

 

Technik procesów introligatorskich

Ten zawód obejmuje procesy następujące po drukowaniu w zależności od asortymentu produkcji, w którym specjalizuje się dana drukarnia. Oznacza to że absolwenci tego zawodu muszą dysponować szerokim zakresem wiedzy zawartym w słowie "introligatorskich". Omawiając zakres ww. zawodu należy raczej używać określenia: procesy następujące po drukowaniu. W określeniu "introligatorskich" zawarto procesy: uszlachetniania produkcji, wykończeniowe i typowe introligatorskie.

Zawody robotnicze w ramach szkoły branżowej I stopnia

 

Nowość!

 

Drukarz offsetowy i Drukarz fleksograficzny
Operator procesów introligatorskich

 

Od 2019 roku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane są zmiany wynikające z najnowszej reformy programowej. Całkowitej zmianie uległy  podstawy programowe do wszystkich zawodów. Zmieniła się nie tylko treść tych dokumentów, ale również forma ich tworzenia. Efekty nauczania dostosowano do nowoczesnych rozwiązań w poligrafii.

 

W pracach zespołów przygotowywujących reformę szkolnictwa zawodowego 2017-2019 uczestniczyli przedstawiciele fundacji: Wojciech Pilc, Damian Gajewski i Krzysztof Pisera.

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng