Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Zawody kształcące poligrafów

Od 2019 roku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane są zmiany wynikające z najnowszej reformy programowej. Całkowitej zmianie uległy  podstawy programowe do wszystkich zawodów. Zmieniła się nie tylko treść tych dokumentów, ale również forma ich tworzenia. Efekty nauczania dostosowano do nowoczesnych rozwiązań w poligrafii.

W pracach zespołów przygotowywujących reformę szkolnictwa zawodowego 2017-2019 uczestniczyli przedstawiciele fundacji: Wojciech Pilc, Damian Gajewski i Krzysztof Pisera.

 

Technicy

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód ten jako pierwszy w branży poligraficznej został odnowiony w ramach reformy szkolnictwa zawodowego w 2017. Nowa podstawa jest wynikiem pracy specjalistów z edukacji i poligrafii. Zaktualizowano treści nauczania i dostosowani je do dynamicznie rozwijającej się branży grafiki i druku cyfrowego. Zawód ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, a kolejne ośrodki edukacyjne wprowadzają go do swojej oferty.

 

Technik procesów drukowania

Osoba wyszkolona w tym zawodzie ma być przygotowana do obsługi co najmniej dwóch technik drukowania: maszyn offsetowych i maszyn fleksograficznych.

 

Technik procesów introligatorskich

Ten zawód obejmuje procesy następujące po drukowaniu w zależności od asortymentu produkcji, w którym specjalizuje się dana drukarnia. Oznacza to że absolwenci tego zawodu muszą dysponować szerokim zakresem wiedzy zawartym w słowie "introligatorskich". Omawiając zakres ww. zawodu należy raczej używać określenia: procesy następujące po drukowaniu. W określeniu "introligatorskich" zawarto procesy: uszlachetniania produkcji, wykończeniowe i typowe introligatorskie.

 

Technik reklamy

Technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, poligraficzną, a także psychologiczną. Absolwenci tego zawodu powinni umieć projektować, produkować oraz sprzedawać produkty i usługi reklamowe, tworzyć przekazy reklamowe, organizować i prowadzić kampanie promocyjne, a także badać skuteczność i efektywność reklamy.


Zawody robotnicze w ramach szkoły branżowej I stopnia

 

Drukarz fleksograficzny - Nowość!

Zawód ten został wprowadzony do programu nauczania w efekcie reformy z 2019 r., kiedy to podzielono dotychczasowy zawód Drukarz na Drukarza offsetowego i fleksograficznego. Potrzeba ta wynikała z ciągle rosnącej roli druku fleksograficznego w poligrafii, szczególnie w segmentach produkcji etykiet, opakowań giętkich, tekturowych i artykułów higienicznych (tissue).

 

Drukarz offsetowy

Drukarz jest to pracownik, który przy wykorzystaniu offsetowych maszyn drukujących wykonuje prace składające się na proces druku książek, czasopism, gazet, ulotek, opakowań itp. Do obowiązków drukarza należą, m.in.: czynności przygotowawcze do druku, nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługa maszyn związana z procesem produkcji.

 

Operator procesów introligatorskich

Operator procesów introligatorskich to specjalista, który zajmuje się obróbką materiałów po procesie drukowania. Zależnie od typu produkcji i stopnia automatyzacji procesów przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Uczestniczy także w produkcji wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania. Coraz częściej obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i zautomatyzowane linie potokowe.

 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng