Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Historia

Rys historii Funacji

1999 rok
Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych powstała w 1999 r. z inicjatywy Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów SIMP 

Założyciele
Założycielami Fundacji zostały następujące podmioty gospodarcze: Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A., Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi, Politechnika Łódzka, Centralny Ośrodek Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie, Drukarnia Wojskowa w Łodzi, Firma SCORPIO Sp. z o.o.

Poparcie
Nowo powstająca Fundacja otrzymała także poparcie od: Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Łodzi, Wydawnictwa Drukarz Polski Sp. z o.o., Zespołu Szkół Papierniczo-Poligraficznych w Łodzi, Wydawnictw Akcydensowych w Łodzi, Drukarni Wydawnictw Naukowych w Łodzi.

I Kongres Poligrafów Polskich
Ważnym impulsem do aktywizacji Fundacji był I Kongres Poligrafów Polskich, który odbył się w 1999 r. we Wrocławiu. Podczas tego pamiętnego spotkania prawie całej branży poligraficznej, miało miejsce wiele paneli dyskusyjnych, podczas których poruszano także sprawy dotyczące kształcenia kadry dla przemysłu poligraficznego i związane z tym problemy, tj. brak nowoczesnego sprzętu oraz pieniędzy na realizacje przez szkolnictwo właściwego procesu dydaktycznego w warsztatach i laboratoriach. 

Specjalistyczny sprzęt dydaktyczny
W efekcie pokongresowych deklaracji zrodziła się Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, która w swym założeniu, aktualnym do dziś ma wspierać szkolnictwo poligraficzne, zbierając środki m.in. na specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. 

Pierwsze władze fundacji
Na spotkaniu założycielskim fundacji wybrano pierwszą jej Radę, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Rady został wybrany Wiesław Grabowski. Jego zastępcami zostali Tadeusz Kuśmirek i Andrzej Cierpikowski, zaś sekretarzami Mieczysław Gardy i Ineza Kwiatkowska. Członkami Rady Fundacji zostali: Andrzej Ciszewski, Mieczysława Gosk, Barbara Stańczyk, Barbara Surma-Ślusarska, Kazimierz Stępniewski, Andrzej Wysocki, Julia Zamojska. W skład  Komisji Rewizyjnej weszli: Helena Biela, Bogusław Miarecki i Jerzy Mendak.
Na prezesa Zarządu Fundacji wybrano Adama Grzelaka, a na członków Zarządu Józefa Kurka i Krzysztofa Stępnia.

Ośrodek Szkoleniowy
W roku 2000, na wniosek Zarządu, Prezydent m. Łodzi wydał zezwolenie na utworzenie przez Fundację Ośrodka Szkoleniowego, co umożliwiło organizację płatnych szkoleń. Dzięki nawiązaniu współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Fundacja organizuje szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych w poligrafii. W zależności od liczby zgłoszeń kandydatów organizowane są kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, prac kontrolno-pomiarowych i montażu.

Organizacja Pożytku Publicznego
We wrześniu 2005 r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego i od tego czasu, dzięki m.in. coraz hojniejszym wpłatom z 1%, jeszcze skuteczniej wspiera szkolnictwo poligraficzne.

                                                                                                  

 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng