Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Historia

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kasyno z platnosciami Muchbecher ma nienaganną reputację w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku jest priorytetem dla wszystkich metod płatności, zwłaszcza w świecie pełnym konkurencji i opcji. Wszystkie transakcje online Muchbecher są chronione przez kod PIN znany tylko posiadaczowi karty. Jeśli posiadacz karty jest na tyle ostrożny, aby nie podawać nikomu kodu bezpieczeństwa, transakcja będzie całkowicie bezpieczna, dlatego metoda płatności online Muchbecher jest jednym z najlepszych sposobów na wypłacenie wygranej. Oczywiście Muchbecher rozumie, że czasami karta (tak jak każdy fizyczny przedmiot) może zostać skradziona lub zgubiona. Dlatego każda transakcja dokonana przez kogoś innego niż posiadacz karty zostanie odrzucona, a pieniądze pozostaną bezpiecznie chronione. Dodatkowo, zawsze możesz śledzić swoje środki za pomocą aplikacji mobilnej. Bankowość mobilna to bardzo wygodny sposób na kontrolowanie wydatków na karcie Muchbecher. Kolejnym zabezpieczeniem Muchbecher jest tokenizacja. Token to klucz używany do uwierzytelniania użytkownika, który zawiera informacje o karcie i dane osobowe ułatwiające proces płatności. Każdy token jest dobrze zabezpieczony, a dane cyfrowe pozwalają płacić bez konieczności wprowadzania lub pozostawiania informacji na stronie internetowej. Innymi słowy, zmniejsza to ryzyko oszustwa.

Rys historii Funacji

1999 rok
Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych powstała w 1999 r. z inicjatywy Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów SIMP 

Założyciele
Założycielami Fundacji zostały następujące podmioty gospodarcze: Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A., Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi, Politechnika Łódzka, Centralny Ośrodek Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie, Drukarnia Wojskowa w Łodzi, Firma SCORPIO Sp. z o.o.

Poparcie
Nowo powstająca Fundacja otrzymała także poparcie od: Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Łodzi, Wydawnictwa Drukarz Polski Sp. z o.o., Zespołu Szkół Papierniczo-Poligraficznych w Łodzi, Wydawnictw Akcydensowych w Łodzi, Drukarni Wydawnictw Naukowych w Łodzi.

I Kongres Poligrafów Polskich
Ważnym impulsem do aktywizacji Fundacji był I Kongres Poligrafów Polskich, który odbył się w 1999 r. we Wrocławiu. Podczas tego pamiętnego spotkania prawie całej branży poligraficznej, miało miejsce wiele paneli dyskusyjnych, podczas których poruszano także sprawy dotyczące kształcenia kadry dla przemysłu poligraficznego i związane z tym problemy, tj. brak nowoczesnego sprzętu oraz pieniędzy na realizacje przez szkolnictwo właściwego procesu dydaktycznego w warsztatach i laboratoriach. 

Specjalistyczny sprzęt dydaktyczny
W efekcie pokongresowych deklaracji zrodziła się Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, która w swym założeniu, aktualnym do dziś ma wspierać szkolnictwo poligraficzne, zbierając środki m.in. na specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. 

Pierwsze władze fundacji
Na spotkaniu założycielskim fundacji wybrano pierwszą jej Radę, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Rady został wybrany Wiesław Grabowski. Jego zastępcami zostali Tadeusz Kuśmirek i Andrzej Cierpikowski, zaś sekretarzami Mieczysław Gardy i Ineza Kwiatkowska. Członkami Rady Fundacji zostali: Andrzej Ciszewski, Mieczysława Gosk, Barbara Stańczyk, Barbara Surma-Ślusarska, Kazimierz Stępniewski, Andrzej Wysocki, Julia Zamojska. W skład  Komisji Rewizyjnej weszli: Helena Biela, Bogusław Miarecki i Jerzy Mendak.
Na prezesa Zarządu Fundacji wybrano Adama Grzelaka, a na członków Zarządu Józefa Kurka i Krzysztofa Stępnia.

Ośrodek Szkoleniowy
W roku 2000, na wniosek Zarządu, Prezydent m. Łodzi wydał zezwolenie na utworzenie przez Fundację Ośrodka Szkoleniowego, co umożliwiło organizację płatnych szkoleń. Dzięki nawiązaniu współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Fundacja organizuje szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych w poligrafii. W zależności od liczby zgłoszeń kandydatów organizowane są kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, prac kontrolno-pomiarowych i montażu.

Organizacja Pożytku Publicznego
We wrześniu 2005 r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego i od tego czasu, dzięki m.in. coraz hojniejszym wpłatom z 1%, jeszcze skuteczniej wspiera szkolnictwo poligraficzne.

                                                                                                  

 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng