Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Darczyńcy

Działalność Fundacji od pierwszych dni jej powstania wspierali:
  • Arctic Paper Kostrzyn S.A.
  • Euro-Wiga Sp. z o.o. w Poznaniu
  • Scorpio Sp. z o.o. w Łodzi
  • Panta Sp. z o.o. w Łodzi
  • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

 

I. Certyfikaty Fundatora - Założyciela

Nr 1 - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie,
Nr 2 - Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi,
Nr 3 - Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A. w Łodzi,
Nr 4 - Politechnika Łódzka w Łodzi,
Nr 5 - Scorpio Sp. z o.o. w Łodzi,
Nr 6 - Wojskowa Drukarnia w Łodzi,


II. Certyfikaty Sponsora - Założyciela

Nr 1 - Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A. w Łodzi,
Nr 2 - Polski Drukarz Sp. z o.o. w Łodzi,
Nr 3 - Wydawnictwa Akcydensowe S.A. w Łodzi,
Nr 4 - Zarząd Główny Sekcji Poligrafów SIMP w Łodzi,
Nr 5 - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Łodzi,
Nr 6 - Zespół Szkół Papierniczo-Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi,

 

III. Certyfikaty Sponsora

Nr 1 - Ecco-Papier Sp. z o.o., Oddział w Łodzi,
Nr 2 - Kostrzyn Paper S.A.,
Nr 3 - Euro-Wiga Sp. z o.o. w Poznaniu,
Nr 4 - Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w Poznaniu,
Nr 5 - Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL w Inowrocławiu,
Nr 6 - Artic Paper Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
Nr 7 - Scorpio Sp. z o.o. w Łodzi,
Nr 8 - Euro-Wiga Sp. z o.o. w Poznaniu,
Nr 9 - Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi,
Nr 10 - Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A. w Łodzi,
Nr 11 - Wydawnictwa Akcydensowe S.A. w Warszawie, Oddział w Łodzi,
Nr 12 - Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku,
Nr 13 - Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A. w Łodzi,
Nr 14 - Pabianickie Zakłady Graficzne S.A. w Pabianicach,
Nr 15 - Wojskowa Drukarnia w Łodzi,
Nr 16 - Łódzkie Zakłady Graficzne w Łodzi,
Nr 17 - Panta Sp. z o.o. w Łodzi.
Nr 18 - Polski Drukarz Sp. z o.o., czasopismo Świat Druku
Nr 19 - Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z.o.o.
Nr 20 - Pery Plate CTP Studio Sp. z.o.o.
Nr 21 - Tadeusz Chęsy, właściciel Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego POZKAL, Inowrocław


APEL

ZWRACAMY SIĘ Z SERDECZNYM APELEM DO WSZYSTKICH DRUKARŃ, FIRM HANDLOWYCH, FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PRACUJĄCYCH

W BRANŻY POLIGRAFICZNEJ O WSPARCIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA FUNDACJI.
KAŻDA FORMA WSPÓŁPRACY JEST MILE WIDZIANA.
RADA I ZARZĄD DZIĘKUJE ZA OKAZYWANĄ POMOC I WSPIERANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych Łódź KRS 76130
Bank: PKO S.A. I oddział Łódź
rachunek numer: 75124030151111000034124293

Do pobrania:

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng