Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Finansowanie

Jak co roku zwracamy się do Wszystkich Państwa, w szczególności tych związanych z branżą papierniczo-poligraficzną w Polsce, o wsparcie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych odpisem 1,5% podatku za rok 2023.

 

PRZEKAŻ 1,5% DLA PRZYSZŁYCH POLIGRAFÓW

 

Państwa pieniądze naprawdę idą na konkretny cel, wspierający kształcenie przyszłych poligrafów. Ze środków zgromadzonych z darowizn w latach 2011-21 udało nam się sfinansować zakup poligraficznego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie, Instytut Poligrafii i Papiernictwa PŁ w Łodzi, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.

Oprócz darowizn z 1,5% główne źródła dochodów Fundacji stanowią darowizny osób fizycznych i prawnych oraz działalność gospodarcza, która skupia się głównie na:

  • organizacji sympozjów oraz szkoleń
  • badaniu środowisk z zakresu BHP
  • pośrednictwie w sprzedaży materiałów poligraficznych
  • działalności marketingowej na rzecz drukarń

 

APEL

ZWRACAMY SIĘ Z SERDECZNYM APELEM DO WSZYSTKICH ZAKŁADÓW POLIGRAFICZNYCH, FIRM HANDLOWYCH, FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PRACUJĄCYCH W BRANŻY POLIGRAFICZNEJ O WSPARCIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA FUNDACJI.

KAŻDA FORMA WSPÓŁPRACY JEST MILE WIDZIANA.
RADA I ZARZĄD DZIĘKUJE ZA OKAZYWANĄ POMOC I WSPIERANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych Łódź, KRS 76130, Bank: PKO S.A. I oddział Łódź
rachunek numer: 75124030151111000034124293

Druk przelewu (PDF)

 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng