Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Jesteśmy organizacją działająca na rzecz rozwoju edukacji poligraficznej. Wspierają nas osoby związane od lat z branżą poligraficzną: właściciele i pracownicy drukarń, przedstawiciele producentów materiałów i maszyn poligraficznych, nauczyciele szkół branżowych. Wszyscy, którzy rozumieją, że rozwój poligrafii to nie tylko technologia, ekonomia, ale i wykształcony, profesjonalny pracownik.

Fundacja współpracuje ze sponsorami i darczyńcami, organizuje zbiórki w ramach 1,5%, zbiórki celowe, a pozyskane środki rozdziela wg. konkretnych potrzeb szkołom i uczelniom poligraficznym. Fundacja pracuje też nad organizacją profesjonalnych szkoleń dla nauczycieli, młodzieży, organizuje tematyczne konferencje. Dziękujemy za wsparcie, które przekłada się na konkretne inwestycje w rozwój przemysłu poligraficznego.


Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc szkolnictwu poligraficznemu.

Fundacja realizuje ten cel przez następujące formy działania:

  • wspieranie szkolnictwa poligraficznego w unowocześnianiu warsztatów szkolnych,
  • wspieranie szkół branżowych materiałami dydaktycznymi
  • dokształcanie personelu dydaktycznego oraz wyróżniających się uczniów i studentów przez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych wystawach poligraficznych, jak również w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach branżowych.
  • współfinansowanie i współorganizację szkoleń zawodowych nauczycieli, uczniów i studentów, w tym również w zagranicznych ośrodkach dydaktycznych,
  • wspieranie akcji socjalnej na rzecz uczniów szkół poligraficznych,
  • wspieranie funduszy stypendialnych szkolnictwa poligraficznego,
  • współudział w organizowaniu konkursów na najlepszego ucznia, studenta i na najlepszą pracę dyplomową, magisterską z dziedziny poligrafii,
  • honorowanie wyróżnieniami i dyplomami szkół, uczelni poligraficznych za osiągnięcia w nauczaniu.

Pod poniższym linkiem można zapoznać się ze statutem Fundacji
 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng