Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Działalność Fundacji

 

Dzięki aktywnym działaniom Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych i przy jednoczesnym wsparciu Darczyńców udało nam się zrealizować m.in. poniższe projekty:

2024 II semestr szkoleń w ramach Szkoły FRKP.

2023 szkolenia kadry nauczycielskiej w ramach inicjatywy Szkoła Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, prowadzone przez specjalistów branżowych.

2022 szeroko zakrojone badania ankietowe w celu oceny sytuacji kadr zaangażowanych w edukację zawodową w obrębie branży poligraficznej.

2018 konferencja edukacyjna dla uczniów szkół branżowych "Innowacyjna poligrafia w opakowaniach", zorganizowana przy wsparciu MTP i COBRPP.

2017 konferencja edukacyjna "Zmieniająca się poligrafia", zorganizowana przy współudziale ZSP-M im. Z. Klemensowicza i Drukarni Skleniarz. 

2015 / 2016  zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Poligraficznej w Inowrocławiu.

2015 dofinansowanie zakupów sprzętu dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

2015 zakup podręcznikiów dla szkół ZSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Technikum księgarskiego w Warszawie i dla Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi.

2014 dofinansowanie zakupów rzytnika dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

2013 przekazanie środkiów finansowych na zakup poligraficznego wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.

2013 wyposażenie labolatorium w Instutucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej,

2013 zakup urządzeń ćwiczeniowych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

2012 finansowanie ze środków zgromadzonych z 1% zakup poligraficznego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie i Instytutu Poligrafii i Papiernictwa PŁ w Łodzi .

2011 wsparcie szkół: ZSP Nr 3 Inowrocław, IPiP Politechnika Łódzka, Pomorskie Szkoły Rzemiosł Gdańsk, ZS Poligraficznych Warszawa, ZS Poligraficzno-Księgarskich Warszawa. Instytut Mechaniki i Poligrafii Politechnika Warszawska.

2011 Instytut Papiernictwa i  Poligrafii Politechnika Łódzka -  wyjazd studentów w ramach szkolenia Firmy KBA.

2009 z wpływów z 1% z Oddziału „Małopolska” oraz darowizny Drukarni Kolejowej przekazać środki finansowe Radzie Rodziców Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie.

2010 Instytut Papiernictwa i  Poligrafii Politechnika Łódzka -  wyjazd studentów w ramach szkolenia do Kijowa

2009 ze środków zgromadzonych przez Oddział „Mazowsze” sfinansować zakup książek dla szkół poligraficznych: Politechniki Warszawskiej, Instytutu Mechaniki i Poligrafii oraz Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego.

2009 z wpływów z organizacji Łódzkiego II Forum Poligraficznego przekazać pomoc finansową na remont i wyposażenie laboratorium IPiP PŁ.

2009 przekazanie środków na pomoc w działalności Koła Naukowego Poligrafów w IPiP PŁ .

2008 zakup profesjonalnych programów komputerowych dla szkoły poligraficznej w Krakowie z 1% podatku Oddziału Małopolska.

2008 zakupu materiałów pomocniczych do laboratorium IPiP PŁ.

2008 sfinansowanie wspólnie z firmą Scorpio Sp. z o.o. dwóch wyjazdów dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej na targi Drupa 2008 w Düselldorfie.

2007 dofinansowanie potrzeby dla ZSzP Nr 18 w Łodzi z okazji 60-lecia Szkoły.

2007 zakup materiałów poligraficznych do wyliczeń laboratoryjnych, pakietu fachowych książek wydanych przez COBRPP dla PiP PŁ i ZSzP Nr 18 w Łodzi.

2006 dofinansowanie zakup aparatury pomiarowej dla laboratorium poligraficznego w IPiP PŁ.

2005 zakup komputera i programów komputerowych przeznaczonych dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej przekazanych na Jubileuszowej Konferencji IPiP PŁ.

2004 zasponsorowanie wspólnie z firmą Scorpio Sp. z o.o. zakup nowego sztandaru oraz stanowiska komputerowego dla Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 im. M.Reja w Łodzi.

2001-2006 zakupy programów komputerowych, podręczników i materiałów poligraficznych do szkolnych bibliotek i laboratoriów.

2002 zrealizować zakup oprogramowania Windows dla Zespołu szkół im. Reja w Łodzi.

2001 dofinansowanie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej przeznaczone na unowocześnienie laboratorium poligraficznego.

2000 i 2004 sfinansowanie wspólnie z firmą Scorpio Sp. z o.o. wyjazdów nauczycieli akademickich z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 im. Reja w Łodzi, na targi Drupa 2000 i 2004 w Düselldorfie

 

Ponadto Fundacja zorganizowała siedem edycji Łódzkiego Forum Poligraficznego, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, (2008 - 2011)

Po pierwszym Forum, w 2008 roku, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży poligraficznej całego kraju (65 uczestników), podjęliśmy decyzję o organizacji tej imprezy w formie cyklicznej.

Patroni medialni Form Poligrafii: Poligrafika, Print Publishing, Przegląd Papierniczy, Świat Druku.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszych spotkaniach.

 

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng