Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

1 procent dla przyszłych poligrafów

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym, którzy przekazali na konto naszej Fundacji 1% podatku za rok 2018.
Pełni optymizmu i ufności zwracamy się ponownie do Wszystkich Państwa związanych z branżą papierniczo-poligraficzną w Polsce o pozytywne włączenie się i wsparcie odpisem 1% podatku za 2019 rok na rzecz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych.
 
Informujemy uprzejmie, że w efekcie uproszczenia przepisów związanych z odpisem 1% podatku podatnik rozliczający się indywidualnie z Urzędem Skarbowym na deklaracji podatkowej PIT (36, 36L, 37) w bardzo prosty sposób może dokonać odpisu.
W deklaracji PIT, w przygotowanych jednolitych rubrykach pod nazwą „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – OPP” wybiera „Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych” i w pozycji „Numer KRS” wpisuje 0000076130, deklarując na koniec kwotę, która nie może być wyższa niż 1% obliczonego podatku.
Pracownik, za którego rozliczenie podatku dokonuje zakład pracy, wypełnia deklarację podatkową PIT-37 w podobny sposób na podstawie otrzymanej kopii PIT-40 i przekazuje tylko do Urzędu Skarbowego.
Emeryci lub renciści mogą przekazać 1% podatku za 2019 rok na konto Fundacji wypełniając PIT-37 na podstawie otrzymanej kopii PIT-40 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Będziemy wdzięczni za życzliwe ustosunkowanie się do naszego apelu i za przekazanie 1% z Państwa podatków na Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych, która pozyskane środki w całości przeznacza na wszechstronną pomoc szkolnictwu poligraficznemu w Polsce.
 
Z wyrazami szacunku
Rada i Zarząd Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych

Organizacja Pożytku Publicznego, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223, Budynek IPiP PŁ – B17, pok.3

 © 2013 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
foto: stock.xhng